Zarurî trafik sigortasında yeni ceza

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliyle, mecburî trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçınan sigorta şirketlerine tüm branşlarda 60 güne kadar poliçe kesme cezası verilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yayınladığı yeni yönetmelikle mecburî trafik sigortalarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi.

POLİÇE KESMEYENE CEZA 

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu tabirlere yer verildi:

“Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında yahut tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere süreksiz olarak durdurulabilir.

Kaçınmanın devam etmesi halinde Heyet kararına istinaden bu mühletler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya öbür önlemler uygulanabilir.

Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan önlem kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun sekizinci fıkrasına dayanarak Şura kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.