Psikolog Aileye Anlatır Mı?

Psikolog  her daim danışanı ile arasındaki konuşmaları gizli tutmaktadır bazı istisna durumlar haricinde anlatılanlar kimseye anlatılmaz. Gizlilik, psikologların etiklerinde saygı duydukları bir konudur. Terapist, tedaviye...